Vi köper dina fakturor

Telefon: 08-564 400 94

Kontakta oss direkt:

  08-564 400 94

Backa 

Inkasso

Läs mer:
Köp av fakturor
Inkasso
Kreditupplysning
Fakturabevakning
Minimera

Inkasso

Inget företag ska tolerera försenade eller uteblivna betalningar. Vi ser till ni får
betalt av era kunder.

Asken Finans ser till att inkassokrav skickas till er kund samma dag som vi får uppdraget från er. Vi vidtar lämpliga åtgärder för att driva in pengarna och vi ser till att
ni slipper vidare kontakter med myndigheter och, om ni vill, med det företag som
är skyldig er pengar.

Inkasso spar pengar
Att driva in pengar kan vara en tidskrävande och ibland jobbig process eftersom den kan påverka förhållandet mellan er och kunden. Den snabba och personlig servicen med aktiv handläggning och korta handläggningstider sparar både tid och pengar.

Hur går det till?
Ni skickar underlaget till oss. Detta måste bestå av en fordran som är förfallen. Underlaget skall bestå av kopia av fordran samt uppgifter om kunden (gäldenären). Uppgifterna som måste vara med är fullständigt namn på gäldenären och samt information om bolagsformen. I de fall gäldenären är en förening måste namn på och adressen till ordförande (eller liknande) finnas med.

Inkassohanteringen är en process som sker i tre steg
1. Inkassokrav.
Ett inkassokrav skickas till gäldenären som då får åtta arbetsdagar på sig att betala. Om gäldenären inte betalar enligt inkassokravet, kan man driva ärendet vidare med rättsliga åtgärder.

2. Betalningsföreläggande.
Ett betalningsföreläggande skickas till kronofogdemyndigheten. Detta innebär att kronofogdemyndigheten delger gäldenären uppgifterna om er fordran. Om varken betalningen eller invändning inkommer utfärdar kronofogdemyndigheten ett utslag.
Detta utslag utgör grund för det tredje steget.

3. Utmätning
Ansökan om utmätning skickas till kronofogdemyndigheten som då fysiskt driver in fordran.

Under hela denna process har inkassohandläggarna löpande kontakt med gäldenären för att få till stånd en frivillig betalning. Detta spara både tid och pengar.

Kontakt oss för mer information om inkasso.

Hem   |   Företaget   |   Tjänster   |   Faktura online   |   Bli kund   |   Kontakt
Stockholm | Box 3556 | 111 74 Stockholm | Tel 08-564 400 94 | info@askenfinans.se
Göteborg | Box 3556 | 111 74 Stockholm | Tel 031-49 43 80 | info@askenfinans.se
Copyright 2021 Asken Finans AB